Бизнес сектори

Здравеопазване

Оптимизиране на административните процеси и повишаване качеството на предлаганите услуги за пациентите.

Виж повече

Публична администрация

Управлението на натрупаната документация и оптимизиране на административните процеси чрез модернизация на управлението на документи.

Виж повече

Счетоводство

Модернизиране и оптимизиране на процесите, съобразени със световните изисквания и нововъведения.

Виж повече

Спедиция

Оптимизиране на процесите с цел спестяване на време чрез дигитализиране и въвеждане в електронна система на документите с ръчен текст.

Виж повече

Правосъдие

Управление на документообработката с ясен профил към максимална защита на информацията.

Виж повече

Застраховане

Оптимизиране на процесите и времето за тяхното включване в електронизирания поток от информация, управление на големи количества генерирано съдържание.

Виж повече

Селско и горско стопанство

Управление на широкоформатни документи и цялостна оптимизация и модернизиране на процесите.

Виж повече

Информационни технологии

Управление на множество документи, както с ръчен текст, така и изцяло генерирани в електронен вид от външни източници.

Виж повече

Производство

Оптимизация на административните процеси, лесен контрол и управление на информацията.

Виж повече

Сигурност

Оптимизация на процесите, свързани с вътрешните одити и риск анализите.

Виж повече

Финанси

Повишаване на контрола и управлението на консумацията и съхранението на документи и информация.

Виж повече

Фармацевтика

Оптимизирано и сигурно протичане на процеса по утвърждаване на нови лекарствени средства по отношение на документацията.

Виж повече

Услуги

Оптимизиране на административните процеси, спомагайки за повишаване скоростта на обслужване.

Виж повече

Туризъм

Увеличаваме на административните процеси и качеството с цел повишаване на възможността за контрол и оптимизиране.

Виж повече

Маркетинг

Специализирани решения за съхранение на електронни данни и извеждането на обобщения и анализи.

Виж повече

Човешки ресурси

Специализирани решения, които автоматизират регулативните процеси и повишават нивото на съхранение и контрол на документите.

Виж повече