Правосъдие

Управлението на докуемнтооборота на адвокатските кантори и дружества са основен фокус за ДИМИРОМА в сектора. Съобразяването със спецификата и високата чувствителност на информацията изведе нови конфигурации и особености на предоставените от нас решения с ясен профил към максимална защита на информацията.

Използвани решения на ДИМИРОМА:

Дигитализация на документи

Дигитализирането на документи оптимизира процесите в компанията, като ускорява многократно скоростта на обмен и консумация на информацията.

Виж повече

Унищожение на документи

Унищожението на документи е важен елемент от сигурността на информация на всяка една организация.

Виж повече

Организиране на физически архив

Архивът на всяка компания е едно от най-ценните притежания.

Виж повече

Одити и анализи

Експертният екип на ДИМИРОМА извършва справки, задълбочени анализи и обобщаване на информацията на архивите.

Виж повече

ДИМИРОМА дойдоха в офиса ни и просто като истински професионалисти спазиха всички ангажименти и изградиха прекрасна система за електронен архив интехрирана с нашата деловодна система. Благодаря Ви!

Георги Рашков

Адвокат