Счетоводство

Счетоводството е сфера в която самото управление на документи е строго специфицирано и регламентирано. Има собствени юридически и бизнес правила, които налагат строга дисциплина на управление на процесите свързани с генерирането и консумирането на документи. Въвеждането на закони регламентиращи замяната или дублирането на хартиените носители в електронни такива е един от основните двигатели на процесите по дигитализацията на документите в Европа. Въвеждането на електронни фактури налага множество процеси по дематерилизация и необходимост от съвременни управленчески процеси на документите.

Използвани решения на ДИМИРОМА:

Дигитализация на документи

Дигитализирането на документи оптимизира процесите в компанията, като ускорява многократно скоростта на обмен и консумация на информацията.

Виж повече

Съхранение на документи и информация

Освободете се от необходимостта да поддържа специализирано помещение за съхранение със специални условия.

Виж повече

Унищожение на документи

Унищожението на документи е важен елемент от сигурността на информация на всяка една организация.

Виж повече

Одити и анализи

Експертният екип на ДИМИРОМА извършва справки, задълбочени анализи и обобщаване на информацията на архивите.

Виж повече

Ръчно въвеждане на данни в електронен вид

Екипът на ДИМИРОМА от машинописти прехвърля информацията от документи с ръкописен текст към електронна система или софтуер.

Виж повече

Трансформация на файлове

ДИМИРОМА трансформира файлови формати с цел използване на по-малък обем дисково пространство и оптимизиране на вътрешните процеси.

Виж повече

Cloud и частни софтуерни решение за електронни архиви и документи

Въвеждане на специализирана информационна система или софтуер за управление и работа с електронни архиви.

Виж повече

Комплексните решения на ДИМИРОМА успяха да улеснят многократно процесите в счетоводната фирма и да ни избавят от огромните количества хартия.

Светослав

Счетоводител