Cloud и частни софтуерни решение за електронни архиви и документи

Дигитализацията на документи и съдържание и изграждането на електронен архив води до необходимост от въвеждането и използването на специализирана информационна система или софтуер за управление и работа с електронни архиви.

Използваната софтуерна система трябва да предоставя възможност за лесна и бърза работа с документи, тяхното търсене и консумиране, както и да предлага надеждност и сигурност на потребителите и информацията.

Софтуер с такъв профил заменя управлението и консумацията на хартиени носители до 90% и ускорява многократно документообмена и бързината на административните процеси в организацията.

Частни софтуерни решения за електронни

Cloud(облачно) решение за електронни архиви

Представлява софтуерно решение e-River, което е завършена система за създаване и работа с електронни архиви.

Решението може да бъде инсталирано при клиента дори и само в локална мрежа. Не се изисква допълнителни лицензии и права. Софтуерът е настолен и уеб базиран и има следните основни функции:

 • Създаване и управление на потребители и потребителски групи с различни нива на достъп и функционалности
 • Административен панел за преглед на потребителски действия, настройки и конфигурации
 • Създаване на архивни единици с електронни документи, сканирани изображения и допълнителни атрибути
 • Следене на срокове на архивни единици
 • Заключване на документи
 • Известяване за настъпили събития
 • Йерархична структура от документни съдържатели
 • Търсене по дума или комбинации от полета в електронни форми
 • Сканиране и управление на сканирано изображение
 • Импорт и експорт на документи
 • Връзка с други информационни системи
 • Версии на документи и сканирани изображения
 • Географски информационен модул за работа с георграфски карти
 • Управление на документи и масиви с георграфски обекти
 • Справки и обобщения

Процес и жизнен цикъл

tree

Ценообразуване

В зависимост дали се използва допълнителна услуга „дигитализация на документи“ или само софтуерно решение.

Срок на предоставяне

До един месец.

При това решение се използва облачната услуга manaDoc, която е изцяло уеб базирана и не изисква каквато и да било инфраструктура при клиента.

Необходимо е само закупуване на желан пакет и системата създава автоматично достъп до облачното решение за управление на електронни архиви manaDoc. Основните функционалности на облачното решения са както следва:

 • Създаване и управление на потребители и потребителски групи с различни нива на достъп и функционалности
 • Административен панел за преглед на потребителски действия, настройки и конфигурации
 • Създаване на архивни единици с електронни документи, сканирани изображения и допълнителни атрибути
 • Следене на срокове на архивни единици
 • Workflow процеси за множествено управление на документни потоци
 • Заключване на документи
 • Наблюдение на документи
 • Известяване за настъпили събития
 • Йерархична структура от документни съдържатели
 • Търсене по дума или комбинации от полета в електронни форми
 • Сканиране и управление на сканирано изображение
 • Импорт и експорт на документи
 • Връзка с други информационни системи
 • Версии на дикументи и сканирани изображения
 • Географски информационен модул за работа с георграфски карти
 • Управление на документи и масиви с георграфски обекти
 • Справки и обобщения

Процес и жизнен цикъл

tree

Срок на предоставяне

Моментална възможност за консумация на услуга, непосредствено след плащане.

Ценообразуване

Моля вижте ценовите стойности на различните пакети от услуги в електронния ни магазин.