Трансформация на файлове

Натрупването на големи количества от определен вид информация в специфичен файлов формат води до необходимост от механична трансформация в друг вид файлов формат или големина при нова консумация.

Така например натрупване на голям обем от PDF документи води до използването на много дисково пространство и необходимост от оптимизация на PDF файловете или създаване на опростен формат като csv със съдържанието от него.

Друг пример е с натрупан голям архив от ексел файлове със справки, които клиента иска да въведе автоматично в информационна система. Това става лесен процес чрез трансформация в XML или CSV формат.

ДИМИРОМА разполага със софтуерен екип, който е специализиран в разработката на приложения за трансформация на файлови формати или друг вид обработки върху файлови формати до желана форма.

Предлагат се обработки и трансформации на файлове, както на собствена инфраструктура на клиента, така и на такава на ДИМИРОМА.

Възможни са трансформации между форматите PDF, CSV, XLS, XML, INHOUSE, EDIFACT D96A, EDIFACT D92.

Процес и жизнен цикъл

Пълният процес по „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ“ и в частност модела на „МОБИЛНИ ЕКИПИ И ТЕХНИКА ПРИ КЛИЕНТА“ включва следните стъпки и по важните компонентни услуги на решението:

tree

По-важните компонентни услуги на решението

Ценообразуване

Ценообразуването е строго подчинено на техническите специфики и обема на документите.

Срок на предоставяне

В зависимост от техническите изисквания и обем.