Бизнес сектори

health-up

Здравеопазване

Оптимизиране на административните процеси и повишаване качеството на предлаганите услуги за пациентите.

Виж повече
public-administration-up

Публична администрация

Управлението на натрупаната документация и оптимизиране на административните процеси чрез модернизация на управлението на документи.

Виж повече
accounting-up

Счетоводство

Модернизиране и оптимизиране на процесите, съобразени със световните изисквания и нововъведения.

Виж повече
freight-forwarding-up

Спедиция

Оптимизиране на процесите с цел спестяване на време чрез дигитализиране и въвеждане в електронна система на документите с ръчен текст.

Виж повече
justice-up

Правосъдие

Управление на документообработката с ясен профил към максимална защита на информацията.

Виж повече
insurance-up

Застраховане

Оптимизиране на процесите и времето за тяхното включване в електронизирания поток от информация, управление на големи количества генерирано съдържание.

Виж повече
agroculture-up

Селско и горско стопанство

Управление на широкоформатни документи и цялостна оптимизация и модернизиране на процесите.

Виж повече
it-up

Информационни технологии

Управление на множество документи, както с ръчен текст, така и изцяло генерирани в електронен вид от външни източници.

Виж повече
manufacture-up

Производство

Оптимизация на административните процеси, лесен контрол и управление на информацията.

Виж повече
security-up

Сигурност

Оптимизация на процесите, свързани с вътрешните одити и риск анализите.

Виж повече
finances-up

Финанси

Повишаване на контрола и управлението на консумацията и съхранението на документи и информация.

Виж повече
pharmaceutics-up

Фармацевтика

Оптимизирано и сигурно протичане на процеса по утвърждаване на нови лекарствени средства по отношение на документацията.

Виж повече
services-up

Услуги

Оптимизиране на административните процеси, спомагайки за повишаване скоростта на обслужване.

Виж повече
tourism-up

Туризъм

Увеличаваме на административните процеси и качеството с цел повишаване на възможността за контрол и оптимизиране.

Виж повече
marketing-up

Маркетинг

Специализирани решения за съхранение на електронни данни и извеждането на обобщения и анализи.

Виж повече
human-resources-up

Човешки ресурси

Специализирани решения, които автоматизират регулативните процеси и повишават нивото на съхранение и контрол на документите.

Виж повече