Фармацевтика

Клиничните изследвания и документацията, свързана с тях има специален режим на съхранение и изисква специфични решения в областта на съхранението на документи и информация. Именно с такива решения ДИМИРОМА предоставя необходимата среда за оптимизираното и сигурно протичане на процеса по утвърждаване на нови лекарствени средства по отношение на документацията.

Използвани решения на ДИМИРОМА:

Съхранение на документи и информация

Освободете се от необходимостта да поддържа специализирано помещение за съхранение със специални условия.

Виж повече

Одити и анализи

Експертният екип на ДИМИРОМА извършва справки, задълбочени анализи и обобщаване на информацията на архивите.

Виж повече

Ръчно въвеждане на данни в електронен вид

Екипът на ДИМИРОМА от машинописти прехвърля информацията от документи с ръкописен текст към електронна система или софтуер.

Виж повече

Cloud и частни софтуерни решение за електронни архиви и документи

Въвеждане на специализирана информационна система или софтуер за управление и работа с електронни архиви.

Виж повече