Финанси

Една от най-комплексните и консервативни области по отношение на консумацията, генерирането и движението на документите. ДИМИРОМА има значително присъствие в предоставените решения в областта на дигитализацията на документи за банки и финансови институции. Внедрените решение от нас повишават значително контрола и управлението на консумацията и СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ 

Използвани решения на ДИМИРОМА:

Дигитализация на документи

Дигитализирането на документи оптимизира процесите в компанията, като ускорява многократно скоростта на обмен и консумация на информацията.

Виж повече

Одити и анализи

Експертният екип на ДИМИРОМА извършва справки, задълбочени анализи и обобщаване на информацията на архивите.

Виж повече