Публична администрация

Публичните администрации са исторически най-старите юридически лица и като такива имат натрупан най-голям документен фонд на хартиени носители. Управлението на натрупаната документация и оптимизирането на административните процеси са пряко зависими от въвеждането на адекватно и модерно управление на документите.

Използвани решения на ДИМИРОМА:

digitalization-up

Дигитализация на документи

Дигитализирането на документи оптимизира процесите в компанията, като ускорява многократно скоростта на обмен и консумация на информацията.

Виж повече
storage-up

Съхранение на документи и информация

Освободете се от необходимостта да поддържа специализирано помещение за съхранение със специални условия.

Виж повече
destruction-up

Унищожение на документи

Унищожението на документи е важен елемент от сигурността на информация на всяка една организация.

Виж повече
restauration-up

Реставрация на документи

Осигурете хилядолетен период на съхранение за вашата документация и информация.

Виж повече
organizing-up

Организиране на физически архив

Архивът на всяка компания е едно от най-ценните притежания.

Виж повече
audits-and-analyzes-up

Одити и анализи

Експертният екип на ДИМИРОМА извършва справки, задълбочени анализи и обобщаване на информацията на архивите.

Виж повече

Решението на Димирома за гробищните паркове на гр. Тутракан в качествено ново ниво на административната дейност и процеси при нас.

Дочева

Гл. Експерт в Община Тутракан