Селско и горско стопанство

Селскостопанските сдружения са основен акцент в решенията на ДИМИРОМА в областта на селското стопанство. Управлението на широкоформатни документи са сериозен проблем, който е част от решенията ни.

Използвани решения на ДИМИРОМА:

Дигитализация на документи

Дигитализирането на документи оптимизира процесите в компанията, като ускорява многократно скоростта на обмен и консумация на информацията.

Виж повече

Съхранение на документи и информация

Освободете се от необходимостта да поддържа специализирано помещение за съхранение със специални условия.

Виж повече

Реставрация на документи

Осигурете хилядолетен период на съхранение за вашата документация и информация.

Виж повече

Организиране на физически архив

Архивът на всяка компания е едно от най-ценните притежания.

Виж повече