Ръчно въвеждане на данни в електронен вид

В много бизнес случаи е необходимо прехвърляне на информация от документи с ръкописен текст в електронна система или софтуер.

Това се налага поради технологичната невъзможност за прехвърляне на съдържанието посредством софтуер за разпознаване или друг метод.

Подобен вид информация може да бъде жалба, писмо, доклад, полица или други документи с ръкописен текст.

ДИМИРОМА разполага с екип от машинописти, които могат да въвеждат текст от хартиени носители в информационни системи или документ с машинен текст.

Вевеждането на информация може да бъде на български, руски, френски, немски, английски и испански език.

Процес и жизнен цикъл

tree

Езици, на които ДИМИРОМА извършва услугата:

  • РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД на български език
  • РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД на английски език
  • РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД на френски език
  • РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД на немски език
  • РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД на руски език
  • РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД на испански език

Ценообразуване

В зависимост от броя страници, език и използван терминологичен речник.

Срок на предоставяне

Зависимост от броя страници и език.