Реставрация на документи

Като продукт, хартията е изложена на влиянието на времето, мястото на съхранение, влагата, бактериите, плесените, замърсяванията от най-различен характер и др. Много от пораженията се нанасят от грубо и непрофесионално боравене с тях, честа употреба и фотокопиране. С времето неподдържаните архивни помещения, потънали в прах и мръсотия се превръщат в опасни за здравето източници.

Разпадът на огромни количества хартия, пергамент или кожа изисква методи на реставрация, с които не само се избягват непрестанните нови поражения, причинени от влага, топлина, светлина и замърсяване, но и се набляга на предотвратяващи консервационни действия.

Опазването, паралелно с реставрацията и филмирането изисква подходящо съхранение и опаковка. Огромните усилия, необходими за провеждането на професионална реставрация и консервация на хартиени носители от всякакъв вид преследват една единствена цел, а именно многократното увеличение на срока на физическото СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ те, независимо на каква основа са те. Стремежът е да се осигури хилядолетен период на съхранение.