Съхранение на документи и информация

ДИМИРОМА предлага на своите клиенти услуги по съхранение на физически и дигитални архиви за краткосрочни, средносрочни и дългосрочни периоди от време. Физическото съхранение се осъществява на територията на МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИ (МЦДУА) в гр. София.

Дигиталните архиви се съхраняват на собствена изчислителна техника, като е възможно осъществяване на частни комуникационни трасета до инфраструктурата на клиента и неговите офиси.

Физическо съхранение

Електронно съхранение

ДИМИРОМА предлага модел за outsourcing на процеса по съхранение и управление на физическия архив. Така клиента се освобождава от необходимостта да поддържа специализирано помещение със специални условия на съхранение, персонал за управление на съхранението и поддържането на архив, скъпата и неефективна инвентаризация, надграждане на архива, периодичното обезпаразитяване и се освобождава от практиката за труден и бавен достъп при неоптимизирана или липсваща система за управлението на съхранението, както и локализиране на документ в него.

Процес и жизнен цикъл

tree

По-важните компонентни услуги на решението

Съхранението на архиви по модел на физическото съхранение е решение, което включва следните отделни компонентни:Включва трансфер с лекотоварен или тежкотоварен автомобил, както и дейностите по товарене, разтоварване, приемане и предаване на товарни кутии с документи.


Включва трансфер с лекотоварен инкасо автомобил, както и дейностите по товарене, разтоварване, приемане и предаване на товарни кутии с документи.


Включва ескорт от един допълнителен автомобил с въоръжена охрана от четири души.


Включва обработката на хартиените носители през специална процедура по премахване на прах и паразити. Това води до удължаване на живота на хартиените носители.


Включва дейности по завеждането и първичното индексиране на документите, необходимо за заявката на оригинал или копие на документ.


Включва дейност по физическото СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ те. Същото може да е с допълнителни опции, като допълнителна охранителна клетка и денонощно видеонаблюдение с достъп на клиента през платформа.


Включва дейности от извеждането на документите по архива и изготвянето на приемно-предавателни протоколи.

Ценообразуване

Ценообразуването на решението на „Съхранението на документи“ е пряко свързано с периода за съхранение, индексацията на документите и допълнителните опции на клиента.

Срок на предоставяне

Срокът на доставка на решението на „Съхранението на документи“ е пряко свързано с периода за съхранение, индексацията на документите и допълните опции на клиента.

Моделът произлиза от проблема по съхранение на големи обеми от данни в сигурна и организирана среда, без да е необходимо клиента да е фокусиран върху поддръжката и осигуряване на максимална сигурност.

ДИМИРОМА разполага със сериозна технологична база за съхранение на големи масиви от дигитални данни за краткосрочни, средносрочни и дългосрочни периоди. Предлагаме услуги по предоставяне на изчислителна мощ, дисково пространство за съхранение на данни и собствени софтуерни продукти с цялостна насоченост към документно и видео съдържание. С цел допълнителна сигурност, достъпът е специализиран, а не онлайн.

Забележка: Възможно е отделяне на техниката на даден клиент в охранителна клетка с единствен физически достъп за клиента и никой друг.

Процес и жизнен цикъл

tree

По-важните компонентни услуги на решениетоВключва трансфер с лекотоварен или тежкотоварен автомобил, както и дейностите по товарене, разтоварване, приемане и предаване на товарни кутии с магнитни носители.


Включва трансфер с лекотоварен инкасо автомобил, както и дейностите по товарене, разтоварване, приемане и предаване на товарни кутии с документи.


Включва ескорт от един допълнителен автомобил с въоръжена охрана от четири души.


Тук се предоставя възможност за съхранение на данни в база данни, sFTP протокол и сървър, предлагащ услуги по този протокол или се създава софтуерна инфраструктура по желание на клиента със използвани от него специализирани софтуерни продукти.


Включва услуги по предоставяне на допълнителна техническа помощ и дейности извън гаранционната поддръжка. В това число можем да включим анализ на данни, преименуване, трансформация и разработка на софтуерни приложение за работа със съдържанието за специфична нужда.

Срок на предоставяне

Специфично за всеки проект.

Ценообразуване

Зависи от срока за съхранение и обема на данни, измерено в GigaBytes.