За нас

ДИМИРОМА е компания с цялостна насоченост в областта на обработката и управлението на документи и масиви от информация, както в хартиена, така и в електронна форма. Разполагаме със сериозен опит в дигитализиране на архиви, съхранение и унищожение на документи, аналитична и архивна дейност и внедряване на софтуерни решения за електронни архиви.

Компанията развива собствено ноу-хау и си сътрудничи изключително тясно с академичната област за развитието на технологичната база на процесите по дигитализация на документи, съхранение на архиви, реставрация и други, като се поставят все по-високи стандарти за качество, сигурност и бързодействие в предоставяните услуги.

Позиционирана в София, столицата на България, ДИМИРОМА изпълнява успешно проекти на територията на Европейския съюз и в частност във Франция, Германия, Испания, Италия и други, като успешно прилага професионалните си практики, обучени и опитни екипи и пълен набор от собствена технологична среда.

Компанията е изключително гъвкава към своите клиенти, като осъществява сътрудничество, в което сигурността на информацията, доверието, качеството и клиентската удовлетвореност са водещи двигатели в ежедневната ни работа.

Ние сме машинното масло в административния апарат на нашите клиенти.
Ние ускоряваме машината и внасяме сигурност, че тя ще работи добре дълго.

Роман Ангелов

/Изпълнителен директор/